post

Jan Wit; penningmeester a.i.

Per 1 juli 2014 vond er binnen het bestuur van de LVS een wijziging plaats. Elly Adriaansen neemt afscheid als penningmeester en geeft het stokje door aan Jan Wit. We vroegen Jan iets over zichzelf te vertellen.

Ik ben Jan Wit en vervul sinds 1 juli 2014 het penningmeesterschap van de LVS. Ik doe dat voorlopig als penningmeester ad interim en hoop dat ik op de ledenvergadering van 28 oktober verkozen zal worden als penningmeester van de LVS.

Ik heb het schoonrijden geleerd in Winkel (Noord-Holland), waar ik woonde. Toen ik daar op mijn 21ste vertrok, en inmiddels ook een paar Noren had aangeschaft, bleef ik nog wel een schaatsliefhebber, maar dan op natuurijs tochten rijden. Totdat ik in 1983 via Mieke Peetoom weer in contact met het schoonrijden werd gebracht. Vanaf die tijd enthousiast schoongereden op de Vechtse Banen in Utrecht.

Door mijn werk in het onderwijs was het de eerste jaren niet mogelijk om wedstrijden te rijden. Vanaf 1998 ben ik ook aan de wedstrijden mee gaan doen, en met veel plezier.

In november 2013 werd ik 65 en ben ik met pensioen gegaan. Dat was het moment om ook ja te zeggen tegen het bestuur van de LVS om op termijn Elly Adriaansen op te gaan volgen. Dat is nu dus gebeurd en ik heb de afgelopen maanden de bestuursvergaderingen bijgewoond en vind dat ik bij een club mensen ben gekomen die op een enthousiaste manier naar mogelijkheden zoeken om het schoonrijden ook in de toekomst een levendige en gezellige sport te laten blijven. Dat is iets waar ik graag mijn steentje aan bij wil dragen.

Ik vind het van groot belang dat we deze, zo geweldige, sport doorgeven aan de volgende generatie en zo zorgen dat er nog jaren genoten kan worden van het schoonrijden op de schaats.

Jan Wit

post

Schoonrijden.nu in een nieuw jasje

De website van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders heeft een nieuw uiterlijk. Er zijn twee grote veranderingen doorgevoerd: de ‘look and feel’ is aangepast, zodat deze weer helemaal aan alle moderne maatstaven voldoet, en daarnaast is de website vanaf heden ‘responsive’. Dit betekent dat de website zich aanpast aan het ‘device’ (apparaat) waarmee mensen de website bezoeken. Hierdoor kan men nu ook gemakkelijk via de tablet of smartphone een bezoek brengen aan onze website.

Voor wie na een bezoek aan de website feedback en/of vragen heeft: wij horen het graag via webmaster@schoonrijden.nu.

post

LVS-reünie in Dordrecht

Trainingsgroep Dordrecht nodigt alle LVS-leden uit voor de LVS-reünie in Dordrecht op dinsdag 13 mei aanstaande. ’s Morgens is er een wedstrijd schoonrijden voor alle LVS-leden, dus ook de niet-licentie houders, op het zomerijs van Sportboulevard Dordrecht.

Ochtendprogramma

Tussen 9:00 en 9:30 uur verwelkomen we de schoonrijders en hun eventuele partners met koffie en een muffin in het restaurant van Sportboulevard Dordrecht (Fanny Blankers-Koenweg 10). De wedstrijd is van 10:00 tot 13:00 uur. Er wordt in drie klassen gereden, te weten de Hoofdklasse, Klasse A en Klasse B voor de niet-wedstrijdrijders. Wat bijzonder is, zijn de prijzen die zullen worden uitgereikt!

Voor de niet-schaatsers hebben we een ochtendprogramma. Al naar gelang het aantal deelnemers wordt de groep in tweeën gesplitst, om te rouleren. De ene groep brengt een bezoek aan “’t museum” van Pleunie & Sjaak Korteland in Papendrecht. Zij hebben daar allerhande fietsen, brommers en herinneringen uit de oude doos in hun museum verzameld.

De andere groep gaat de Graafstroomtocht lopen; een wandelentocht van vijf kilometer door de mooie Alblasserwaard, langs riviertjes, de Graafstroom en de Alblas met onderweg een mogelijkheid om even koffie of thee te drinken bij “Nel in de Krom“, een uitspanning in Oud-Alblas.

Om 13:00 uur verzamelen we allemaal weer in het restaurant van Sportboulevard Dordrecht, waar de schoonrijwedstrijd inmiddels ten einde is, voor de prijsuitreiking en broodjes.

Middagprogramma

Een vaartocht op de Dordtse rondvaartboot de Dordtevaer. Je vaart langs “waterwandelgangen” waar je anders niet kunt komen. Onder druppende bruggen, langs donkere doorkijkjes en kolossale pakhuizen. En een rondleiding door Dordrecht met een gids. Al naar gelang het aantal deelnemers wordt de groep in tweeën gedeeld en wordt er gewisseld in het programma.

Om 17:30 uur is er een aperitiefje met daarna een barbecue in restaurant “De Merwelanden” (De Bekraming 13, 3313 LM Dordrecht).

Kosten

De kosten bedragen € 50,- per persoon. Wilt u alleen aan het ochtendprogramma meedoen, dan zijn de kosten € 13,50 incl. de broodjes.

Aanmelden

Voor deze unieke LVS-reünie kunt u zich aanmelden tot 1 mei door overmaking van bovengenoemd bedrag op rekeningnummer NL12 RABO 0315 3103 67 ten name van mw. A. in ’t Veld onder vermelding van
“LVS-reunie” en telefoonnummer. Uw overmaking geldt als inschrijving. Wij verzoeken u dringend om u voor 1 mei aanstaande op te geven.

Opgave voor de schoonrijwedstrijd kan per e-mail: a.veld371@upcmail.nl (ook voor 1 mei aanstaande). De kosten voor het ijs worden door de LVS betaald.

Wij hopen op een goede opkomst, want Dordrecht en omgeving zijn de moeite waard. En waar kunt in de zomer nog schaatsen?

De reüniecommissie,

Pleunie Korteland, Johan Westerbeek en Agatha in ’t Veld.

post

‘Schoonrijden zit in de lift’

Aandachtig toeschouwer bij het NK Schoonrijden is Emile Kallen, voorzitter van de LVS (Landelijke Vereniging van Schoonrijders). Hij geniet niet alleen van de spannende strijd op het ijs, maar kan ook melden dat het met deze tak van de schaatssport sinds lange tijd weer de goede kant op gaat. “We voelen dat we in een flow zitten dit seizoen!”

Er is dan ook hard aan de weg getimmerd om reclame te maken voor het schoonrijden. Kallen: “Bij alle trainingsgroepen is een aanwas van leden te zien, terwijl daar jarenlang geen sprake van is geweest. Dat is de verdienste van velen.

Er zijn dit seizoen bijvoorbeeld behoorlijk wat clinics gegeven in het land: in Dordrecht, Alkmaar, Heerenveen, Hoorn, Zoetermeer en laatst nog op de Coolste Baan van Nederland in Amsterdam. Dat levert dan weliswaar niet meteen tientallen nieuwe leden op, maar als er per groep een stuk of drie à vier bij komen zijn we al heel tevreden. We moeten érgens beginnen en zien dit als een opmaat naar meer.”

Ook Ard Schenk, die sinds dit seizoen ambassadeur van het schoonrijden is, levert volgens Kallen een positieve bijdrage aan het imago van de sport. “Als het enigszins mogelijk is probeert hij bijvoorbeeld bij de clinics aanwezig te zijn en dat lukt vaak. Dat vindt hij leuk, want dan kan hij én zelf rijden en mensen aanspreken.”

Ook de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ doet het goed. Hij wordt regelmatig vertoond en is ook te bekijken op schaatsen.nl en schoonrijden.nu. “Er is door een professioneel bureau nog een andere film gemaakt, over de technische kant van het schoonrijden. Daar heeft een aantal rijders aan meegewerkt. Die film is weer heel goed bruikbaar bij trainingen en demonstraties. Het helpt schaatsers, qua techniek, de puntjes op de i te zetten.”

Volgende stap

Maar ook het feit dat de sport schoonrijden sinds november 2013 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst heeft veel publiciteit opgeleverd. “Allemaal goed én hard nodig”, zo vindt Kallen. “Je kunt het negatief bekijken en zeggen: er zijn maar weinig mensen die de sport beoefenen. Maar je kunt ook de positieve kant benadrukken: kijk eens wat we met deze mensen allemaal hebben bereikt! Want de sport zit duidelijk in de lift.”

Het bestuur van de LVS denkt inmiddels al weer na over de volgende stap. “We hebben ideeën om de jeugd nog meer bij onze mooie sport te betrekken en ook voor hen clinics te gaan geven. Niet om ze nu direct allemaal aan het schoonrijden te krijgen, maar in ieder geval om die groep ermee te laten kennismaken: dat ze weten dat dit óók schaatsen is.”

“Contacten met hardrijders zijn er al veelvuldig. Uit die hoek is belangstelling voor het technische aspect van schoonrijden. Want we worden al gevraagd om demonstraties bochten draaien en ‘buitenom rijden’ te geven. Dat is een compliment dat het schoonrijden zeker verdient.”

Tekst: Marjon Labordus
Foto: Sander Chamid
Bron: schaatsen.nl
post

Proefles schoonrijden in Sportboulevard Dordrecht

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) wil meer mensen enthousiast maken voor haar sport. Daarom organiseert ze op zaterdag 18 januari van 14:30 – 16:00 uur een proefles schoonrijden in de ijshal van Sportboulevard Dordrecht. Nederlands Kampioen Schoonrijden, Henk Wartenhorst, is bij deze les aanwezig en de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk’ wordt vertoond.

Heeft u het schoonrijden altijd al eens willen uitproberen? Bent u een enthousiast schaatser / langebaanschaatser of kunstschaatser die een uitstapje naar een andere tak van schaatsen wil proberen? Wilt u uw (klein)kinderen laten zien wat deze mooie sport inhoudt? Kom dan zaterdag 18 januari om 14:30 uur naar de Sportboulevard in Dordrecht! U wordt ontvangen met een kopje koffie. De Dordtse trainingsgroep van de LVS heet u van harte welkom op deze sportieve middag. U krijgt een demonstratie van leden van de vereniging, kijkt naar de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ en kunt het schoonrijden ook zelf uitproberen. Leden van de LVS zijn er om u te helpen.

Schoonrijden is een sierlijke en rustige manier van schaatsen. Het wordt ook wel zwieren genoemd. Je kan het solo doen, in koppels en in een groep aan de stok. Het is een technische sport zonder sprongen of moeilijke figuren. Een vorm van voorwaarts schaatsen waarbij in een vloeiende beweging grote bogen over de breedte van de baan worden gemaakt. Je kunt aan wedstrijden deelnemen of recreatief schaatsen. Het is een ideale sport voor mensen die graag schaatsen maar die niet meer per se hard hoeven te rijden of figuren en sprongen willen maken.

Heeft u zelf geen schaatsen? Speciale schaatsen zijn gratis beschikbaar. Handschoenen zijn verplicht; u hoeft geen aparte kleding te dragen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

Schoonrijden is sportief én gezellig!

Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. Riet Kallen–Koenraadt, telefoon (0165) 30 15 52, of met mw. Pleunie Korteland, telefoon (078) 641 03 92.