post

Nieuwe LVS-penningmeester stelt zich voor

Beste schoonrijders van de LVS,

Ik ben onlangs benaderd door LVS-voorzitter Annemarie Zandbergen met de vraag of ik het penningmeesterschap van de LVS op mij wilde nemen. Ik heb de nodige informatie en documentatie ontvangen en – ondanks dat er nog wel de nodige beren op de weg zijn – heb ik ja gezegd. Ik zie namelijk veel parallellen met een muziekvereniging waar ik gedurende 15 jaar in het bestuur heb gezeten. Ook daar is een vergrijzing van de leden, problemen om jeugd binnen te halen en een constante strijd om de financiën op orde te houden.

Hierbij een kort cv:

Naam: Frans Veen
Geboren: 31 augustus 1946 te Amsterdam
Woonplaats: Uithoorn

Gedurende mijn loopbaan van 1961 tot 2016 heb ik gewerkt met administratie en financiën achtereenvolgens als assistent-accountant, administrateur, financieel directeur en de laatste 25 jaar als financial consultant zowel bij middelgrote als grote bedrijven in binnen- en buitenland.

Bestuurlijk ben ik al 15 jaar actief als penningmeester van het Rode Kruis in Uithoorn. Ik was dat ook gedurende 5 jaar voor het district Amstelland van het Rode Kruis, totdat van hogerhand werd besloten dat een dubbelfunctie niet langer wenselijk was. Daarnaast ben ik 15 jaar actief geweest als penningmeester (en drummer) van Muziekvereniging Tavenu in Uithoorn / De Kwakel. Voorts nog wat kleinere andere verenigingen maar dat is niet zo van belang.

Tot zover het voorstellen van mij aan de LVS.

Hartelijke groet,
Frans Veen

post

De LVS zoekt met spoed een nieuwe penningmeester

Wij zoeken een heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten of die bereid is zich dat eigen te maken. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel is vereist.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligers functie uit te oefenen (ongeveer 10 uur per maand). Per jaar zijn er 6 tot 8 bestuursvergaderingen welke online of in het KNSB-kantoor te Utrecht plaatsvinden. Tevens is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV).

Alle bestuursleden vervullen hun positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van de (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de ALV plaatsvinden na goedkeuring van de leden en is voor een periode van 4 jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

Taakomschrijving:

 1. Voert financiële administratie;
 2. Maakt het financiële deel van het jaarverslag;
 3. Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;
 4. Begroot inkomsten (contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies en andere inkomsten) en uitgaven (vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury- en trainersbijeenkomsten, cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afloop financiële controle uit;
 5. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgetten en/of de in de bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 6. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers.

De taken en verantwoordelijkheden zijn conform de statuten van toepassing.

Heb je belangstelling in deze functie, reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.

Denk of vraag hierbij ook aan partners, familieleden, vrienden en kennissen.

post

De LVS zoekt een nieuwe penningmeester

Onze huidige penningmeester heeft omwille van gezondheidsredenen zijn taken per direct moeten neerleggen. Op verzoek van de penningmeester wordt u met klem gevraagd hierover geen contact met hem op te nemen. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is nu met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de penningmeester, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel (of Apple Numbers) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Voert financiële administratie;
 2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie;
 3. Stelt financiële overzichten op;
 4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;
 6. Beheert de inventarislijst en indien nodig deels het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet eventueel toe op retourbezorging;
 7. Begroot inkomsten (contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies, inzamelingsacties/”crowd funding” en andere inkomsten) en uitgaven (vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury en trainersbijeenkomsten/-cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
 8. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 9. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.

post

Jan Wit; penningmeester a.i.

Per 1 juli 2014 vond er binnen het bestuur van de LVS een wijziging plaats. Elly Adriaansen neemt afscheid als penningmeester en geeft het stokje door aan Jan Wit. We vroegen Jan iets over zichzelf te vertellen.

Ik ben Jan Wit en vervul sinds 1 juli 2014 het penningmeesterschap van de LVS. Ik doe dat voorlopig als penningmeester ad interim en hoop dat ik op de ledenvergadering van 28 oktober verkozen zal worden als penningmeester van de LVS.

Ik heb het schoonrijden geleerd in Winkel (Noord-Holland), waar ik woonde. Toen ik daar op mijn 21ste vertrok, en inmiddels ook een paar Noren had aangeschaft, bleef ik nog wel een schaatsliefhebber, maar dan op natuurijs tochten rijden. Totdat ik in 1983 via Mieke Peetoom weer in contact met het schoonrijden werd gebracht. Vanaf die tijd enthousiast schoongereden op de Vechtse Banen in Utrecht.

Door mijn werk in het onderwijs was het de eerste jaren niet mogelijk om wedstrijden te rijden. Vanaf 1998 ben ik ook aan de wedstrijden mee gaan doen, en met veel plezier.

In november 2013 werd ik 65 en ben ik met pensioen gegaan. Dat was het moment om ook ja te zeggen tegen het bestuur van de LVS om op termijn Elly Adriaansen op te gaan volgen. Dat is nu dus gebeurd en ik heb de afgelopen maanden de bestuursvergaderingen bijgewoond en vind dat ik bij een club mensen ben gekomen die op een enthousiaste manier naar mogelijkheden zoeken om het schoonrijden ook in de toekomst een levendige en gezellige sport te laten blijven. Dat is iets waar ik graag mijn steentje aan bij wil dragen.

Ik vind het van groot belang dat we deze, zo geweldige, sport doorgeven aan de volgende generatie en zo zorgen dat er nog jaren genoten kan worden van het schoonrijden op de schaats.

Jan Wit