post

De Westfries in Hoorn 10 jaar

Op dinsdag 24 januari 2017 heeft de trainingsgroep van het schoonrijden in Hoorn het 10 jarig bestaan van ijsbaan “DE WESTFRIES” gevierd. De ijsbaan van West Friesland in Hoorn. Zij deden dat met een wedstrijd formatie rijden opengesteld voor alle trainingsgroepen van de LVS. Iedereen, dus ook niet licentiehouders, kon mee doen. Met veel enthousiasme is daar gehoor aan gegeven door bijna alle trainingsgroepen uit het hele land.

Na een welkomstwoord van Mieke Peetoom, koffie, thee, chocomel en heerlijke broodjes, gingen we het ijs op om in verschillende formatie’s aan de stok een leuke wedstrijd te houden. Zoals op de foto’s te zien is, was het ook erg gezellig op het ijs van de 400 meterbaan. TV Noord Holland was ook aanwezig en Annemarie Zandbergen nam haar kans waar om het schoonrijden te promoten. Ook werd er een mooi filmpje gemaakt door Margret Kruyshaar, een zus van Hetty en René van de trainingsgroep Alkmaar, welke te ziens is op YouTube.

Het geheel werd georganiseerd door de leden van de trainingsgroep Hoorn onder de bezielende leiding van Mieke Peetoom.

post

Schoonrijden op een hoger plan

Begin november 2014 heeft u in de media kunnen vernemen dat de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) gaat meewerken aan een onderzoek van dr. Lex Houdijk van het Trial Center Holland Health (TCHH). Op dinsdag 18 november 2014 kregen de schoonrijders uitleg over dit bijzondere project waaraan zij zullen deelnemen. Met een in het AFAS-stadion geplaatste DEXA scanner zal namelijk het visceraal vet, ook wel buikvet genoemd, van de schoonrijders die trainen in Alkmaar en Hoorn gemeten worden voor en na het schaatsseizoen.

Visceraal vet is een vetweefsel in de buikholte. Het vormt zich dus niet onder de huid, maar nestelt zich tussen de organen. Dit vetweefsel is zeer actief. Behalve diabetes kan het hart- en vaatziekten veroorzaken.

De samenwerking met de LVS is aangegaan, omdat het schoonrijden een sport is die voornamelijk door ouderen wordt beoefend. Het is de bedoeling dat het visceraal vet bij de schoonrijders voor en na het schaatsseizoen wordt gemeten zodat duidelijk wordt of schaatsen en een actieve levensstijl het visceraal vet bij mensen kan verminderen.

Tijdens de presentatie op 18 november 2014 benadrukte Nederlands, Europees, Wereld en Olympisch kampioen op de lange baan Ard Schenk, ambassadeur van het schoonrijden, het belang van bewegen. Ook gaf hij als advies om vooral veel water te drinken, en bewerkt voedsel te vermijden. “Geen vulling, maar voeding” is dan ook zijn motto!

Het projectprogramma bestaat uit vier trainingen, die een combinatie zijn van droogtraining en ijstraining. De bedoeling van deze gerichte trainingsoefeningen is om visceraal vet te verminderen, een betere conditie te krijgen en om de schoonrijprestaties te verhogen.

Eerste training

Planken en evenwichtMieke Peetoom doet verslag van de eerste training.

Donderdag 5 februari 2015 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen in het sportcentrum Haarlem waar we na een kopje koffie vol verwachting de trap op gingen naar de gymzaal. Lindy Boland, een docente in opleiding bij het CIOS Haarlem, heeft ons uitgelegd waar ze haar oefeningen op heeft gebaseerd. Deze keer met name gericht op evenwicht en het testen van onze kracht in de rug, armen en benen.

Vervolgens zijn we in groepjes van drie van start gegaan. We kregen vijf oefeningen opgedragen en Lindy Boland heeft ons daarbij begeleid, uitleg gegeven waarom en vooral ook waarom niet zoals we gewend waren.

De oefeningen hadden allemaal een naam, te weten Triple Hop, Squat, Plank en de coördinatie op twee verschillende manieren. Klinkt bekend voor insiders, maar ik ben geen insider… We hebben gelachen, geoefend alsof we er brood voor moesten kopen en meer dan enthousiast gingen we richting de ijsbaan. Daar had Lindy nog twee oefeningen bedacht die met evenwicht te maken hebben. Het ijs was jammer genoeg niet gedweild, maar het zonnetje maakte een hoop goed. Op een goed verzorgd ijsvlak kun je ook de risico’s tot het minimum beperken. Gelukkig hadden we vandaag een groepje diehards… Als de andere drie lessen net zo leuk zijn als deze hebben we tenminste 3x zoveel mensen die graag hadden willen meedoen. En dat voelt goed na een periode van zorgvuldige voorbereiding.

post

Jan Wit; penningmeester a.i.

Per 1 juli 2014 vond er binnen het bestuur van de LVS een wijziging plaats. Elly Adriaansen neemt afscheid als penningmeester en geeft het stokje door aan Jan Wit. We vroegen Jan iets over zichzelf te vertellen.

Ik ben Jan Wit en vervul sinds 1 juli 2014 het penningmeesterschap van de LVS. Ik doe dat voorlopig als penningmeester ad interim en hoop dat ik op de ledenvergadering van 28 oktober verkozen zal worden als penningmeester van de LVS.

Ik heb het schoonrijden geleerd in Winkel (Noord-Holland), waar ik woonde. Toen ik daar op mijn 21ste vertrok, en inmiddels ook een paar Noren had aangeschaft, bleef ik nog wel een schaatsliefhebber, maar dan op natuurijs tochten rijden. Totdat ik in 1983 via Mieke Peetoom weer in contact met het schoonrijden werd gebracht. Vanaf die tijd enthousiast schoongereden op de Vechtse Banen in Utrecht.

Door mijn werk in het onderwijs was het de eerste jaren niet mogelijk om wedstrijden te rijden. Vanaf 1998 ben ik ook aan de wedstrijden mee gaan doen, en met veel plezier.

In november 2013 werd ik 65 en ben ik met pensioen gegaan. Dat was het moment om ook ja te zeggen tegen het bestuur van de LVS om op termijn Elly Adriaansen op te gaan volgen. Dat is nu dus gebeurd en ik heb de afgelopen maanden de bestuursvergaderingen bijgewoond en vind dat ik bij een club mensen ben gekomen die op een enthousiaste manier naar mogelijkheden zoeken om het schoonrijden ook in de toekomst een levendige en gezellige sport te laten blijven. Dat is iets waar ik graag mijn steentje aan bij wil dragen.

Ik vind het van groot belang dat we deze, zo geweldige, sport doorgeven aan de volgende generatie en zo zorgen dat er nog jaren genoten kan worden van het schoonrijden op de schaats.

Jan Wit