post

Het schoonrijden vormt in Nederland de kleinste schaatsdiscipline binnen de KNSB. Het is een hele oude discipline die wereldwijd alleen in Nederland wordt beoefend. Schoonrijden is recentelijk, mede door de inzet van ambassadeur Ard Schenk, geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is actief in het levend houden van de sport voor de toekomst. De LVS doet dit door een mooi aanbod van presentaties, proeflessen en demonstraties aan ijsclubs, schaatsverenigingen en andere geïnteresseerde organisaties:

  1. Een presentatie in woord en beeld op uw jaarvergadering. Daarbij wordt onder andere de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ vertoond. Kosten: alleen reiskosten. De presentatie duurt ongeveer 30 minuten.
  2. Een proefles waarin uw leden kunnen kennismaken met de techniek en het plezier van het schoonrijden. Deze les is kosteloos. De enige beperking is dat de les zal moeten plaatsvinden op een uur dat u al regulier ijs huurt. De proefles duurt een uur.
  3. Het verzorgen van een demonstratie door onze Streekdrachtengroep. Aangezien de leden van de Streekdrachtengroep uit heel Nederland komen, zijn hier meer kosten aan verbonden. De demonstratie duurt ongeveer een half uur.
  4. In het geval er sprake is van natuurijs, is het gemakkelijker een proefles of demonstratie te geven, omdat er dan in elk geval ijs voorhanden is. In principe gelden dan dezelfde voorwaarden: alleen reiskosten.

IJsclubs, schaatsverenigingen en andere geïnteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden via het kennismakingsformulier.