post

Ledenbrief ‘digitale snelweg’

Beste leden,

Meer en meer worden we in ons dagelijks leven geconfronteerd met de digitale snelweg, zeg maar de communicatie en informatie-uitwisseling via e-mail en internet.
Ook als LVS zullen wij meer gebruik moeten maken van deze gemaksdiensten. Het is een snelle manier van communiceren en het is aanzienlijk goedkoper dan het versturen van brieven of het gebruik van de traditionele telefoonlijn. Daarnaast bieden de social media mogelijkheden om het schoonrijden meer in de publieke belangstelling te krijgen.

Daarom vraagt het bestuur uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Het starten van een digitale Nieuwsbrief;
  • Het (actief) omgaan met sociale media.

Digitale Nieuwsbrief

Met het instellen van een digitale Nieuwsbrief wil het bestuur de communicatie met de leden vergemakkelijken. We noemen hier enkele voorbeelden waarbij een digitale Nieuwsbrief voordelen op levert:

  • Bekendmaking van wijzigingen in trainingsuren, de planning van clinics of andere lopende activiteiten.
  • De aankondiging van wedstrijden op natuurijs en hoe men zich daarvoor kan opgeven.
  • Het bekendmaken van optredens van onze ambassadeur Ard Schenk.
  • Het doen van mededelingen over ingrijpende gebeurtenissen met leden: overlijden, onderscheiding etc. Hiermee wil het bestuur ook tegemoet komen aan de vraag tijdens de rondvraag van de laatste ALV om de leden sneller te informeren over het overlijden van leden van de LVS (wel is altijd de instemming nodig van de familie).

Let wel deze digitale Nieuwsbrief is geen vervanger van De Schoonrijder, maar een hedendaagse aanvulling met een hogere actualiteitswaarde.

Een digitale Nieuwsbrief is gemakkelijk te organiseren via onze eigen website www.schoonrijden.nu. Onze webmaster heeft de mogelijkheid geopend om u op te geven voor de digitale Nieuwsbrief.

U kunt zich als volgt aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief:

  1. U gaat daarvoor naar www.schoonrijden.nu en klikt in de zwarte bovenbalk het item ‘Nu!‘ aan.
  2. Vervolgens openen zich een aantal onderwerpen, waaronder ‘Aanmelden nieuwsbrief‘.
  3. U klikt op ‘Aanmelden nieuwsbrief‘ en vervolgens komt u bij het aanmeldingsscherm.
  4. U vult de drie verplichte velden in en klikt daarna op ‘Meld u aan!’

Wilt u zich vóór 1 januari 2014 aanmelden. Dan ontvangt u – ijs en weder dienende – de eerste digitale LVS Nieuwsbrief in januari 2014. U krijgt de Nieuwsbrief dan via uw e-mail binnen.

Voor mensen die niet beschikken over een e-mailadres verzoeken wij dringend dit door te geven aan de secretaris, zodat hij deze mensen voorlopig de Nieuwsbrief in papieren vorm kan toesturen.

Social Media

Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers zelf, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

In de Bijlage bij deze brief heeft onze webmaster aangegeven hoe u kunt omgaan met sociale media. Hoe meer schoonrijders actief zijn op sociale media hoe meer het schoonrijden onder de aandacht komt van grote groepen Nederlanders. Het bestuur adviseert u kennis te nemen van de Bijlage en actief te worden op een of meer van de social media. Onze sport en het schoonrijden als cultureel erfgoed is er mee gediend! We bereiken dan veel sneller nieuwe en jongere mensen.

Met de digitale Nieuwsbrief en het gebruik van sociale media probeert het bestuur het schoonrijden in Nederland nog beter op de kaart te krijgen, maar daarvoor is uw medewerking wel zeer gewenst.

Namens het bestuur van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders,

Wiebe Blauw
secretaris

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

Bijlage: Social media

Beste LVS-leden,

Dinsdag 5 november was een bijzondere dag. Niet alleen vanwege de grote opkomst bij de ALV en het in première gaan van de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk’, maar vooral door de bekendmaking dat het schoonrijden op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst.
Plaatsing van het schoonrijden op de Nationale Inventaris verplicht de LVS tot het levend houden van het schoonrijden in Nederland voor de toekomst. Dit betekent dat er werk aan de winkel is!

Facebook & LinkedIn

Om het schoonrijden meer te promoten wordt er gebruik gemaakt van online media. Naast een eigen website heeft de LVS ook een Facebook-pagina die door Marjolein Porsius wordt bijgehouden. Een zakelijke variant van Facebook is bijvoorbeeld LinkedIn. In Nederland wordt LinkedIn veel gebruikt door bedrijven, maar met name door personen om te “netwerken”. Sinds kort heeft de LVS een eigen LinkedIn-pagina.
De sociale media platforms Facebook en LinkedIn willen we graag promoten. Gebruikers van deze platforms worden bij deze uitgenodigd de Facebook-pagina “leuk te vinden” en de LinkedIn-pagina te “volgen” zoals dat heet. Wilt u ook (een van) deze platforms gaan gebruiken, dan kunt u zich op de betreffende websites aanmelden. Facebook is met name erg leuk om familie en vrienden op (grote reis)afstand te kunnen volgen.

YouTube

De film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ staat sinds de lancering op de LVS haar eigen YouTube kanaal “SchoonrijdenTV“. Voor wie de film nog een keer wil zien gaat dus naar YouTube. Natuurlijk is de film ook via www.schoonrijden.nu te bekijken.

Twitter

En ook voor Twitter geldt; zoek Schoonrijden op en klik op “volgen”. U heeft natuurlijk wel een Twitter-account nodig…

Tot slot nog even alle adressen* op een rij:

Met een hartelijke groet,

John Rinkes
Beheerder www.schoonrijden.nu

* Op de LVS-website staan op elke pagina rechtsboven linken naar Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Zo hoeft u maar één adres te onthouden: www.schoonrijden.nu.