post

Zwieren met schwung

Op 8 januari zijn de kampioenschappen Schoonrijden van het Gewest Noord-Holland / Utrecht gehouden op IJsbaan de Meent in Alkmaar. 40 deelnemers uit heel Nederland zwierden sierlijk over de baan. Zowel in de Hoofdklasse als in Klasse A werd in twee rondes gestreden om de individuele prijzen en in drie figuren om de eerste plaats bij de paren.

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders organiseert vijf keer per jaar kampioenschappen, iedere keer in een ander Gewest. Het gaat erom sierlijke bogen te maken door met je lichaam op de buitenkanten van de schaatsen over te hellen. Dit werd in Alkmaar het beste uitgevoerd door mevrouw A. Hakkert uit Soest en de heer H. Wartenhorst uit Heerhugowaard. Bij de paren waren mevrouw A. Hakkert en de heer P. Heneweer uit Nieuwe Niedorp winnaar van de Hoofdklasse. In Klasse A gingen de prijzen naar mevrouw E. Adriaansen uit Steenbergen, de heer N. Glas uit Den Helder in de categorie individu en mevrouw M. Porsius uit Akersloot en de heer W. Blauw uit Steenwijk bij de paren.

Schoonrijden is ideaal voor mensen die graag schaatsen, maar die niet meer per se hard hoeven te rijden. De sierlijkheid en de gezelligheid zorgen er in combinatie met de juiste technieken voor dat je uren over het ijs kun zwieren. “Als je de juiste cadans te pakken hebt, gaat het zo lekker! Die schwung als je over het ijs heen gaat…,” vertelt Piet Heneweer, winnaar bij de paren. Meer en meer mensen ontdekken deze sport. “In de afgelopen jaren heeft de vereniging in Alkmaar 14 nieuwe leden mogen verwelkomen,” aldus Heneweer.

De Trainingsgroep Alkmaar traint iedere zaterdag van 19:00 tot 21:00 uur in IJsbaan De Meent. U bent van harte welkom om eens deel te nemen aan een proefles. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat u al kunt schaatsen. Hebt u zelf geen schaatsen, dan kunt u deze kosteloos lenen van de vereniging. U hoeft geen speciale kleding te dragen. Wel dient u voor handschoenen te zorgen; deze zijn verplicht op de ijsbaan.

Bron: Alkmaar Sport.
Foto: Alkmaar Sport.

De volledige uitslag kunt u vinden op de pagina Wedstrijduitslagen.

post

50ste editie Kouwe Drukte

Verzamelkring Stichting De Poolster heeft in april het 50ste nummer van haar periodiek Kouwe Drukte uitgegeven. Dit nummer bevat een Canon van de Winter met 50 items die door bestuur en donateurs is samengesteld. De canon gaat over schaats- en ijsverhalen vanaf de 12e eeuw tot heden en elk item is voorzien van leuke en bijpassende illustraties.

Verzamelkring Stichting De Poolster is in 1974 opgericht. De 160 leden verzamelen historische objecten en informatie die te maken hebben met de schaats- en wintercultuur in Nederland. Het bevat uiteenlopende onderwerpen van Elfstedentocht tot (schaats)- postzegels, van de geschiedenis van de schaats en het schaatsen tot tegeltjes met ijstaferelen. Vrijwel alle schaatshistorici en musea waarin de schaatscultuur een prominente rol speelt zijn lid van De Poolster. Door haar publicaties en onderzoek houdt De Poolster het Nederlandse schaatsculturele erfgoed levend.

In het 50ste nummer van Kouwe Drukte is ook aandacht geschonken aan het schoonrijden. Het artikel “1600 tot heden Schoonrijden”, geschreven door LVS-secretaris Wiebe Blauw, staat op pagina 14. U kunt het 50ste nummer hier lezen: Kouwe Drukte – editie 50.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.verzamelkringdepoolster.nl. Daarop vindt u ook eerder verschenen nummers van Kouwe Drukte.

post

‘Het gevoel dat je zweeft over het ijs’

Wekelijks schaaft Wiebe Blauw (62 jaar) aan zijn techniek voor het schoonrijden, een discipline van het schaatsen die hij nog niet zo heel lang beoefent, maar waar hij wel zijn hart aan verloren heeft.

Tot een jaar of acht geleden reed Wiebe Blauw voornamelijk toertochten. Maar toen er na de laatste Elfstedentocht jaren achter elkaar geen natuurijs was, ging hij op zoek naar een andere manier om toch te kunnen blijven schaatsen. “Ik wilde wel eens iets anders. En door mijn lidmaatschap van verzamelkring ‘De Poolster’ en mijn voorliefde voor oude schaatsen en de historie van het schaatsen was de overstap naar het schoonrijden eigenlijk een logische.”

Het schoonrijden beviel meteen goed. “Het is een heel technische manier van schaatsen, maar dat pikte ik makkelijk op en ik deed ook al snel mee aan wedstrijden. Toen was ik helemaal verkocht, want het is behalve een prachtige sport ook een heel gezellige tak van het schaatsen. De schoonrijders kennen elkaar bijna allemaal, je rijdt altijd met elkaar en de sfeer is geweldig. Het is ook een sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. Voor mij is het belangrijkste dat ik mezelf nog steeds kan en wil verbeteren én de gezellige sfeer.”

Typisch Nederlandse sport

Inmiddels is Blauw, die ook een aantal boeken schreef over de geschiedenis van schaatsen, secretaris van de LVS (Landelijke Vereniging van Schoonrijders). “Ik vind het belangrijk dat deze oude, typisch Nederlandse, sport behouden blijft en via de vereniging kunnen we zorgen dat het schoonrijden meer in de publiciteit komt. Dat doen we bijvoorbeeld door regelmatig clinics te verzorgen. En het gaat goed de laatste tijd, want niet alleen slaan die clinics goed aan, sinds kort is Ard Schenk ambassadeur.”

“Onlangs is de sport ook nog erkend als Cultureel Erfgoed. Hierdoor groeit het aantal schoonrijders gelukkig weer en er zitten zelfs wat jongere deelnemers bij. En dan vinden wij vijfenveertig-plus al jong. Het is natuurlijk wel een prachtige, maar ook een vrij traag ogende sport, dus we snappen heus wel dat jongeren er niet snel voor kiezen. Maar als je vijftig bent en je begint, kun je zo nog dertig jaar mee!”

Blauw blijft graag toertochten rijden, maar kan dat prima combineren met het schoonrijden. “Het is natuurlijk wel even overschakelen, maar juist de combinatie vind ik leuk. En hoe heerlijk het ook is om een tocht te rijden, ook tijdens het schoonrijden geniet ik enorm. Het gevoel dat je krijgt wanneer je met die brede slag over het ijs glijdt is nergens mee te vergelijken. Het voelt of je moeiteloos rijdt: een gevoel dat je zweeft over het ijs…”

In het kader van de KNSB Schaatsweek worden diverse personen in en om de schaatssport gevraagd waarom zij schaatsfan zijn. De KNSB Schaatsweek is van 26 december 2013 tot en met 5 januari 2014. Tijdens deze periode wil de KNSB iedereen laten zien hoe leuk schaatsen is. Samen met haar partners, zoals verenigingen en ijsbanen, biedt de KNSB een breed aanbod aan schaatsactiviteiten aan. Activiteiten om zelf te schaatsen en (top)evenementen om naar het schaatsen te kijken.

Tekst: Marjon Labordus
Bron: schaatsen.nl
post

Schoonrijden als immaterieel cultureel erfgoed

Het schoonrijden is tot nu toe naast het krulbollen uit Zeeuws-Vlaanderen en de valkerij de enige sport die erkend is als immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Op 5 november jl. werd Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), gezeten op een duwslee door 90 schoonrijders uit het hele land onthaald om het nieuws bekend te maken. Vervolgens overhandigde Ineke Strouken een certificaat aan Emile Kallen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS), onder toeziend oog van Ard Schenk, ambassadeur van het schoonrijden, en Jan Bolt, penningmeester van de KNSB.

Schoonrijden is het achtiende erfgoed dat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst. Naar verwachting zullen aan het eind van dit jaar 43 erfgoederen op deze Inventaris staan. De komende jaren zal de Nationale Inventaris verder worden uitgebreid.

Ineke Strouken van het VIE: “Het is heel bijzonder dat het schoonrijden nu al op de Nationale Inventaris staat vóór bijvoorbeeld de Elfstedentocht. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders kon de lange traditie van het schoonrijden heel goed aantonen. En het gaat hier om een levende traditie die gedragen wordt door een hechte gemeenschap in de vorm van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders, gesteund door de KNSB.”

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders is een zelfstandige vereniging, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van het schoonrijden als cultureel verschijnsel. Als het gaat om schoonrijden als pure schaatssport fungeert de vereniging ook als sectie Schoonrijden van de KNSB (het opleiden van trainers en juryleden, het organiseren van de wedstrijden etc.). In de praktijk zijn die twee invalshoeken vaak moeilijk te scheiden. Daarom is de aanvraag om erkend te worden als cultureel erfgoed ingediend door de LVS én de KNSB samen.

Emile Kallen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders, weet dat de erkenning van het schoonrijden als cultureel erfgoed de verplichting met zich meebrengt om het schoonrijden door te geven aan komende generaties. “We hebben met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en KPN de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ laten maken waarin het schoonrijden in de volle breedte aan bod komt: geschiedenis, techniek en beleving. Met deze film kunnen we een groot publiek van potentiële schoonrijders bereiken.”

Meervoudig Nederlands-, Europees-, Wereld- en Olympisch kampioen Ard Schenk daarover: “De basis van het schoonrijden is het overkomen, het afwisselend op de binnen- en de buitenkant rijden. Daarom pleit ik er voor om bij de training van langebaanrijders meer aandacht te besteden aan het onder de knie krijgen van de schoonrijslag. Niet alleen hebben alle schaatsers baat bij deze techniek, het draagt ook bij aan het levend houden van het schoonrijden als cultureel erfgoed. En bovendien past het goed in het beleid van de KNSB om meer uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.”

Emile Kallen vult aan: “We bieden schaatsverenigingen proeflessen en demonstraties aan in het schoonrijden. Het is altijd het beste als mensen het zelf eens proberen en ervaren.”
Schoonrijden heeft het imago oubollig te zijn en alleen geschikt voor ouderen. Kallen: “Wij stellen ons open voor nieuwe ideeën, zowel vanuit de vereniging zelf als ook van buiten af. We hebben een commissie Vernieuwing schoonrijden ingesteld die een aantal nieuwe schoonrijfiguren heeft voorgesteld. Die proberen we nu uit. Afgelopen jaar hebben we onder andere een proefles gegeven aan studenten in Groningen en van hen feedback gekregen. En dan blijkt dat zij niet alleen geïnteresseerd zijn in de techniek van het schoonrijden, maar vooral ook in het samen schaatsen, in de beleving van het samen zweven over het ijs, zeg maar het culturele element.”

Het uiteindelijke streven van de LVS en haar ambassadeur Ard Schenk is internationaal erkend te worden door UNESCO als immaterieel erfgoed. Nederland heeft in 2012 al het UNESCO ‘Verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed’ ondertekend, maar de Raad voor Cultuur is nog bezig met het opstellen van de juiste aanmeldings- en toekenningsprocedure. Voor UNESCO kan de LVS het schoonrijden niet voordragen. Dat moet de Staat der Nederlanden doen, en die wil daarbij wel zeker zijn van zijn zaak.

Ineke Strouken van het VIE merkt overigens op dat het schaatsen in Nederland in het algemeen eigenlijk ook als erfgoed zou kunnen worden aangemerkt. “Er is geen land in de wereld waar zoveel mensen zich op het ijs begeven als er sprake is van natuurijs. Maar wie is dan de aanvrager voor al die plotselinge uitingen van schaatsplezier.” Ligt hier een schone taak voor de KNSB?

Tekst: Wiebe Blauw
Foto: Martin de Jong
Bron: Magazine schaatsen.nl
post

Ledenbrief ‘digitale snelweg’

Beste leden,

Meer en meer worden we in ons dagelijks leven geconfronteerd met de digitale snelweg, zeg maar de communicatie en informatie-uitwisseling via e-mail en internet.
Ook als LVS zullen wij meer gebruik moeten maken van deze gemaksdiensten. Het is een snelle manier van communiceren en het is aanzienlijk goedkoper dan het versturen van brieven of het gebruik van de traditionele telefoonlijn. Daarnaast bieden de social media mogelijkheden om het schoonrijden meer in de publieke belangstelling te krijgen.

Daarom vraagt het bestuur uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Het starten van een digitale Nieuwsbrief;
  • Het (actief) omgaan met sociale media.

Digitale Nieuwsbrief

Met het instellen van een digitale Nieuwsbrief wil het bestuur de communicatie met de leden vergemakkelijken. We noemen hier enkele voorbeelden waarbij een digitale Nieuwsbrief voordelen op levert:

  • Bekendmaking van wijzigingen in trainingsuren, de planning van clinics of andere lopende activiteiten.
  • De aankondiging van wedstrijden op natuurijs en hoe men zich daarvoor kan opgeven.
  • Het bekendmaken van optredens van onze ambassadeur Ard Schenk.
  • Het doen van mededelingen over ingrijpende gebeurtenissen met leden: overlijden, onderscheiding etc. Hiermee wil het bestuur ook tegemoet komen aan de vraag tijdens de rondvraag van de laatste ALV om de leden sneller te informeren over het overlijden van leden van de LVS (wel is altijd de instemming nodig van de familie).

Let wel deze digitale Nieuwsbrief is geen vervanger van De Schoonrijder, maar een hedendaagse aanvulling met een hogere actualiteitswaarde.

Een digitale Nieuwsbrief is gemakkelijk te organiseren via onze eigen website www.schoonrijden.nu. Onze webmaster heeft de mogelijkheid geopend om u op te geven voor de digitale Nieuwsbrief.

U kunt zich als volgt aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief:

  1. U gaat daarvoor naar www.schoonrijden.nu en klikt in de zwarte bovenbalk het item ‘Nu!‘ aan.
  2. Vervolgens openen zich een aantal onderwerpen, waaronder ‘Aanmelden nieuwsbrief‘.
  3. U klikt op ‘Aanmelden nieuwsbrief‘ en vervolgens komt u bij het aanmeldingsscherm.
  4. U vult de drie verplichte velden in en klikt daarna op ‘Meld u aan!’

Wilt u zich vóór 1 januari 2014 aanmelden. Dan ontvangt u – ijs en weder dienende – de eerste digitale LVS Nieuwsbrief in januari 2014. U krijgt de Nieuwsbrief dan via uw e-mail binnen.

Voor mensen die niet beschikken over een e-mailadres verzoeken wij dringend dit door te geven aan de secretaris, zodat hij deze mensen voorlopig de Nieuwsbrief in papieren vorm kan toesturen.

Social Media

Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers zelf, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

In de Bijlage bij deze brief heeft onze webmaster aangegeven hoe u kunt omgaan met sociale media. Hoe meer schoonrijders actief zijn op sociale media hoe meer het schoonrijden onder de aandacht komt van grote groepen Nederlanders. Het bestuur adviseert u kennis te nemen van de Bijlage en actief te worden op een of meer van de social media. Onze sport en het schoonrijden als cultureel erfgoed is er mee gediend! We bereiken dan veel sneller nieuwe en jongere mensen.

Met de digitale Nieuwsbrief en het gebruik van sociale media probeert het bestuur het schoonrijden in Nederland nog beter op de kaart te krijgen, maar daarvoor is uw medewerking wel zeer gewenst.

Namens het bestuur van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders,

Wiebe Blauw
secretaris

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

Bijlage: Social media

Beste LVS-leden,

Dinsdag 5 november was een bijzondere dag. Niet alleen vanwege de grote opkomst bij de ALV en het in première gaan van de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk’, maar vooral door de bekendmaking dat het schoonrijden op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst.
Plaatsing van het schoonrijden op de Nationale Inventaris verplicht de LVS tot het levend houden van het schoonrijden in Nederland voor de toekomst. Dit betekent dat er werk aan de winkel is!

Facebook & LinkedIn

Om het schoonrijden meer te promoten wordt er gebruik gemaakt van online media. Naast een eigen website heeft de LVS ook een Facebook-pagina die door Marjolein Porsius wordt bijgehouden. Een zakelijke variant van Facebook is bijvoorbeeld LinkedIn. In Nederland wordt LinkedIn veel gebruikt door bedrijven, maar met name door personen om te “netwerken”. Sinds kort heeft de LVS een eigen LinkedIn-pagina.
De sociale media platforms Facebook en LinkedIn willen we graag promoten. Gebruikers van deze platforms worden bij deze uitgenodigd de Facebook-pagina “leuk te vinden” en de LinkedIn-pagina te “volgen” zoals dat heet. Wilt u ook (een van) deze platforms gaan gebruiken, dan kunt u zich op de betreffende websites aanmelden. Facebook is met name erg leuk om familie en vrienden op (grote reis)afstand te kunnen volgen.

YouTube

De film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ staat sinds de lancering op de LVS haar eigen YouTube kanaal “SchoonrijdenTV“. Voor wie de film nog een keer wil zien gaat dus naar YouTube. Natuurlijk is de film ook via www.schoonrijden.nu te bekijken.

Twitter

En ook voor Twitter geldt; zoek Schoonrijden op en klik op “volgen”. U heeft natuurlijk wel een Twitter-account nodig…

Tot slot nog even alle adressen* op een rij:

Met een hartelijke groet,

John Rinkes
Beheerder www.schoonrijden.nu

* Op de LVS-website staan op elke pagina rechtsboven linken naar Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Zo hoeft u maar één adres te onthouden: www.schoonrijden.nu.