post

In Memoriam Ton Groot

Helaas bereikte de LVS het droeve bericht dat na een kort ziekbed Ton Groot op 16 juli jongstleden is overleden.

Ton was een actief en enthousiast schoonrijder. Hij deed vaak mee aan wedstrijden, individueel en, onder andere met Marjolein Porsius als partner, bij het paarrijden. Hoewel hij dan vaak best nerveus was, had hij er toch heel veel aardigheid in.

Hij is een zeer gewaardeerd, betrokken en actief lid van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders geweest. Hij was jarenlang trainer in Haarlem en was een van de trainers in Alkmaar. Hij verzorgde trouw de muziek bij de trainingen van de trainingsgroepen in Alkmaar en Hoorn. Hij gaf daar dan steevast en onvermoeibaar goede adviezen voor het verbeteren van de schoonrijslag. Meestal vergezeld gaand van humorvolle opmerkingen.

Daarnaast was hij de laatste jaren jurylid bij de schoonrijwedstrijden, waarop je altijd een beroep kon doen. Tevens verzorgde hij de muziek bij de wedstrijden.

Ton was jarenlang lid van de streekdrachtengroep. Eerst reed hij met Greet Reuzenaar in de Twentse dracht, daarna een aantal jaren met Marjolein Porsius in de Brabantse dracht. Zijn wagen was altijd volgeladen bij wedstrijden en optredens waarbij hij altijd langs Marjolein ging om haar op te halen.

De laatste zes jaar beheerde Ton het depot schoonrijschaatsen. Hij was trouw van de partij, met de koffers goed onderhouden schaatsen, bij elke demonstratie of clinic. Hij kon belangstellenden tijdens proeflessen en nieuwe schoonrijders in hun begintijd van passende schaatsen voorzien.
Steevast maande hij ons, de schoonrijders in Hoorn en Alkmaar, aan het einde van het schoonrijseizoen om bij aanvang van het volgende seizoen de schoonrijschaatsen goed na te kijken. Schroeven aan te draaien en de ijzers goed te laten slijpen.

We zullen onze Ton missen op en bij het ijs. Tiny, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte gewenst.

Namens het bestuur van de LVS,

Annemarie en Ineke

en namens de trainingsgroepen Alkmaar en Hoorn,

Marjolein en Ineke

post

In Memoriam Riet van Diemen – De Jong

Woensdag 27 mei maakten de schoonrijders uit Zoetermeer een erehaag om zo afscheid te nemen van Riet van Diemen – De Jong. Riet overleed op 21 mei jongstleden.

Zij was een bescheiden en zeer trouw lid van de LVS. Vooral in de wedstrijdsport, waar ze serieus mee bezig was. Trainen en trainen voor een perfecte slag. Tijdens de trainingen op de baan in Zoetermeer gaf ze veel aanwijzingen aan de andere leden, die dit zeker op prijs stelden. Ze maakte ook deel uit van de streekdrachtengroep. Het was een favoriete bezigheid van haar; geen optreden miste ze. De streekdrachtengroeptrainingen, die toendertijd in Amsterdam werden gehouden, sloeg ze nooit over. Meerdere malen werd Riet Nederlands kampioen Schoonrijden. Voor deze prestatie werd zij in haar gemeente Zoetermeer geëerd.

Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe.

Zie ook de in memoriam in het Leidsch dagblad.

post

In Memoriam Lies Bulk – Molenaar

Ons bereikte het droevige bericht dat Lies na een kort ziekbed op 28 maart jongstleden is overleden in de leeftijd van ruim 96 jaar.

De kaart vermeldde: “Tante Lies was betrokken, ondernemend, krachtig, reislustig, (eigen)wijs en dapper.” Mooier kunnen wij haar niet typeren en voegen toe: “Een prachtige prominente schoonrijdster, een voorbeeld voor velen!”

Samen met onder andere haar echtgenoot Jan de Koker, Gre & Jan Klok en Henny Mul behoorde Lies tot de initiatiefnemers van de Streekdrachtengroep van de LVS.

Met Cees Kamp in de prachtige dracht van Scheveningen vormde ze vaak het boegbeeld bij de promotie van door haar zo geliefde sport.

Bij haar afscheid waren diverse schoonrijders aanwezig om een laatste eer te bewijzen aan deze onvergetelijke vrouw.