post

Een zeer gevarieerde LVS-dag

Utrecht – Na een zeer goed bezochte algemene ledenvergadering, meer dan 80 leden waren aanwezig, is de LVS-dag op de middag van dinsdag 28 oktober zeer succesvol verlopen. Niet alleen waren er veel rijders aanwezig, ook het enthousiasme was groot. Zoals altijd kent succes vele vaders. In de eerste plaats betrof dat het weer, dat voorjaarsachtige trekken vertoonde. In de tweede plaats werd het drieledige programma zeer gewaardeerd.

Eerst moesten tien groepen van acht rijders, die willekeurig waren samengesteld, het in drie ronden tegen elkaar opnemen. De laatste ronde bestond uit een ter plekke door de groepen bedachte figuur die over de 400 meter baan moest worden vertoond. Dit leidde tot onverwachte figuren met cirkels draaien, achteruit rijden, weven et cetera, alles binnen de formatie van acht rijders.

Daarna streden tien groepen van elk zes rijders namens de verschillende trainingsgroepen. Hierbij was juist meer aandacht besteed aan de uitmonstering van de groepen.

Tot slot gaf de werkgroep Vernieuwing Schoonrijden een korte demonstratie van figuren die het afgelopen jaar waren bedacht en die zijn opgenomen in de nieuwe Trainersmap. Al met al kwam aan het licht dat het schoonrijden meer is dan twee keer 100 meter op en neer rijden, zoals we dat van de wedstrijd kennen. De getoonde variëteit in kleding en figuren was het levende bewijs van het schoonrijden als een vorm van dynamisch cultureel erfgoed.