post

De eerste wedstrijd Schoonrijden van het seizoen 2019-2020 is op 28 november jongstleden gehouden op de sfeervolle kunstijsbaan De Uithof in Den Haag. Het werd een zeer geslaagde en gezellige wedstrijddag.

Op het schavot winnares in de A-klasse Mieneke van der Lans, met nummer 2 Pleunie Korteland en nummer 3 Lideke Root.