post

Ledenbrief ‘digitale snelweg’

Beste leden,

Meer en meer worden we in ons dagelijks leven geconfronteerd met de digitale snelweg, zeg maar de communicatie en informatie-uitwisseling via e-mail en internet.
Ook als LVS zullen wij meer gebruik moeten maken van deze gemaksdiensten. Het is een snelle manier van communiceren en het is aanzienlijk goedkoper dan het versturen van brieven of het gebruik van de traditionele telefoonlijn. Daarnaast bieden de social media mogelijkheden om het schoonrijden meer in de publieke belangstelling te krijgen.

Daarom vraagt het bestuur uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Het starten van een digitale Nieuwsbrief;
  • Het (actief) omgaan met sociale media.

Digitale Nieuwsbrief

Met het instellen van een digitale Nieuwsbrief wil het bestuur de communicatie met de leden vergemakkelijken. We noemen hier enkele voorbeelden waarbij een digitale Nieuwsbrief voordelen op levert:

  • Bekendmaking van wijzigingen in trainingsuren, de planning van clinics of andere lopende activiteiten.
  • De aankondiging van wedstrijden op natuurijs en hoe men zich daarvoor kan opgeven.
  • Het bekendmaken van optredens van onze ambassadeur Ard Schenk.
  • Het doen van mededelingen over ingrijpende gebeurtenissen met leden: overlijden, onderscheiding etc. Hiermee wil het bestuur ook tegemoet komen aan de vraag tijdens de rondvraag van de laatste ALV om de leden sneller te informeren over het overlijden van leden van de LVS (wel is altijd de instemming nodig van de familie).

Let wel deze digitale Nieuwsbrief is geen vervanger van De Schoonrijder, maar een hedendaagse aanvulling met een hogere actualiteitswaarde.

Een digitale Nieuwsbrief is gemakkelijk te organiseren via onze eigen website www.schoonrijden.nu. Onze webmaster heeft de mogelijkheid geopend om u op te geven voor de digitale Nieuwsbrief.

U kunt zich als volgt aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief:

  1. U gaat daarvoor naar www.schoonrijden.nu en klikt in de zwarte bovenbalk het item ‘Nu!‘ aan.
  2. Vervolgens openen zich een aantal onderwerpen, waaronder ‘Aanmelden nieuwsbrief‘.
  3. U klikt op ‘Aanmelden nieuwsbrief‘ en vervolgens komt u bij het aanmeldingsscherm.
  4. U vult de drie verplichte velden in en klikt daarna op ‘Meld u aan!’

Wilt u zich vóór 1 januari 2014 aanmelden. Dan ontvangt u – ijs en weder dienende – de eerste digitale LVS Nieuwsbrief in januari 2014. U krijgt de Nieuwsbrief dan via uw e-mail binnen.

Voor mensen die niet beschikken over een e-mailadres verzoeken wij dringend dit door te geven aan de secretaris, zodat hij deze mensen voorlopig de Nieuwsbrief in papieren vorm kan toesturen.

Social Media

Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers zelf, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

In de Bijlage bij deze brief heeft onze webmaster aangegeven hoe u kunt omgaan met sociale media. Hoe meer schoonrijders actief zijn op sociale media hoe meer het schoonrijden onder de aandacht komt van grote groepen Nederlanders. Het bestuur adviseert u kennis te nemen van de Bijlage en actief te worden op een of meer van de social media. Onze sport en het schoonrijden als cultureel erfgoed is er mee gediend! We bereiken dan veel sneller nieuwe en jongere mensen.

Met de digitale Nieuwsbrief en het gebruik van sociale media probeert het bestuur het schoonrijden in Nederland nog beter op de kaart te krijgen, maar daarvoor is uw medewerking wel zeer gewenst.

Namens het bestuur van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders,

Wiebe Blauw
secretaris

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

Bijlage: Social media

Beste LVS-leden,

Dinsdag 5 november was een bijzondere dag. Niet alleen vanwege de grote opkomst bij de ALV en het in première gaan van de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk’, maar vooral door de bekendmaking dat het schoonrijden op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst.
Plaatsing van het schoonrijden op de Nationale Inventaris verplicht de LVS tot het levend houden van het schoonrijden in Nederland voor de toekomst. Dit betekent dat er werk aan de winkel is!

Facebook & LinkedIn

Om het schoonrijden meer te promoten wordt er gebruik gemaakt van online media. Naast een eigen website heeft de LVS ook een Facebook-pagina die door Marjolein Porsius wordt bijgehouden. Een zakelijke variant van Facebook is bijvoorbeeld LinkedIn. In Nederland wordt LinkedIn veel gebruikt door bedrijven, maar met name door personen om te “netwerken”. Sinds kort heeft de LVS een eigen LinkedIn-pagina.
De sociale media platforms Facebook en LinkedIn willen we graag promoten. Gebruikers van deze platforms worden bij deze uitgenodigd de Facebook-pagina “leuk te vinden” en de LinkedIn-pagina te “volgen” zoals dat heet. Wilt u ook (een van) deze platforms gaan gebruiken, dan kunt u zich op de betreffende websites aanmelden. Facebook is met name erg leuk om familie en vrienden op (grote reis)afstand te kunnen volgen.

YouTube

De film ‘Schoonrijden met Ard Schenk‘ staat sinds de lancering op de LVS haar eigen YouTube kanaal “SchoonrijdenTV“. Voor wie de film nog een keer wil zien gaat dus naar YouTube. Natuurlijk is de film ook via www.schoonrijden.nu te bekijken.

Twitter

En ook voor Twitter geldt; zoek Schoonrijden op en klik op “volgen”. U heeft natuurlijk wel een Twitter-account nodig…

Tot slot nog even alle adressen* op een rij:

Met een hartelijke groet,

John Rinkes
Beheerder www.schoonrijden.nu

* Op de LVS-website staan op elke pagina rechtsboven linken naar Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Zo hoeft u maar één adres te onthouden: www.schoonrijden.nu.

Nieuwe website voor het schoonrijden

LVS-websiteDe Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) heeft een nieuwe website. Sinds eind 2012 is de website online. Op deze website informeert de LVS haar publiek graag over het schoonrijden, zowel recreatief als in wedstrijdverband. Daarnaast is de subsite ‘Schoonrijden’ van de KNSB beschikbaar via schaatsen.nl.

De LVS wil het schoonrijden levend houden. Met deze nieuwe website willen we bij een breder publiek de interesse voor het schoonrijden wekken. Door het schoonrijden levend te houden, kan het schoonrijden immaterieel erfgoed van UNESCO worden. Dat is een gekoesterde wens van de LVS. Erfgoed waaraan nieuwe generaties een eigen inhoud kunnen geven.

De komende tijd ontwikkelen we de website verder. Zo voorzien we het schoonrijden van een ‘schone’ website. We hopen dat deze website een inspiratiebron wordt voor de vele schaatsers die in het schoonrijden een uitdaging zien. Ard Schenk ging u voor.

Wiebe Blauw
Voorzitter Landelijke Vereniging van Schoonrijders

post

NK Schoonrijden: sierlijkheid en strijd

NIEUWE NIEDORP – Geen enkele schaatsdiscipline laat zich de afgelopen dagen onbetuigd op het natuurijs. Er zijn kortebaan-, shorttrack-, langebaan- en marathonkampioenschappen geweest en zaterdag kwam daar het NK Schoonrijden op natuurijs bij.

Nieuwe Niedorp wordt wel het ‘Mekka van het schoonrijden’ genoemd, omdat er al vele wedstrijden zijn gehouden, waaronder vier keer eerder een NK op natuurijs (1955, 1956, 1985 en 1987). Bij de vijfde editie werden er in twee categorieën (A en Hoofdklasse) heren-, dames- en paarwedstrijden verreden. De deelnemers schaatsten hun wedstrijd onder mooie omstandigheden. Het ijs was goed en ook het weer hielp mee.

In de Hoofdklasse ging de winst bij de dames naar Alie Hakkert en daarmee onttroonde ze meervoudig kampioen Wil van Schaik. De kampioene van 1996, 1997 en 1999 vierde daarmee een succesvolle comeback. Bij de heren werd titelfavoriet Henk Wartenhorst kampioen, daarmee zijn natuurijstitel van 2010 in Hindeloopen prolongerend.

Paren

Jaap en Gerda Plakman trokken bij de paren aan het langste eind, vlak voor Hakkert en thuisrijder Piet Heneweer. Net als Wartenhorst was het duo-Plakman in 2011 op het NK op kunstijs in Utrecht ook al kampioen geworden.

Sophie van Schaik en Frank van Haastrecht wonnen verrassend in de A-klasse het paarrijden en Wiebe Blauw en Marjolein Porsius pakten de individuele titel.

Plezier

Organisator Jaap Kooij was erg tevreden over het evenement. “Het was een schitterende wedstrijd en fantastisch weer” vertelde hij. “Volgens mij heeft iedereen onwijs veel plezier aan de sport beleefd en een onwijs mooie dag gehad.”

Op 6 maart is de revanche in Utrecht, bij de NK op kunstijs op de Vechtsebanen.

Zie voor foto’s de website van IJs- en Volksvermaak.

Foto: Milo Grosz via IJs- en Volskvermaak
Bron: schaatsen.nl

Evert Lautenbach, de beste Nederlandse schoonrijder ooit

Lautenbach en HooykaasEvert Lautenbach was de verpersoonlijking van het schoonrijden in Nederland”. Dat stelt Wiebe Blauw van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) in het boek ‘Evert Lautenbach en het schoonrijden in Nederland’. Het boekje is uitgebracht naar aanleiding van het 65-jarig jubileum van de LVS. Lautenbach (geboren in 1879 in Harlingen) won zeven keer de Nederlandse titel en was volgens Blauw één van de redders van het schoonrijden.

In de jaren ’20 van de vorige eeuw wilde de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) meer elementen van het kunstrijden toevoegen om de sport een frivoler karakter te geven. Lautenbach diende daarop, gesteund door vele schoonrijders, een amendement in op de jaarvergadering bij de KNSB om dit achterwege te laten. Dit amendement werd na veel discussie aangenomen, waardoor de sport bleef bestaan in de huidige vorm.

De samenstelling van het boek is ietwat verwarrend. Blauw heeft getracht het in drie delen per hoofdstuk te doen, maar dat komt de overzichtelijkheid niet helemaal ten goede. Per hoofdstuk omschrijft de auteur een fase uit het leven van de schoonrijder. Hierbij kijkt hij naar de woonplaats van Lautenbach op dat moment, vervolgens beschrijft hij de prestaties van de geboren Harlinger in die provincie om tot slot de sport in zijn geheel onder de loep te nemen per provincie. Deze driedeling komt elk hoofdstuk terug.

Dit is niet bevorderlijk voor de leesbaarheid. Er staan, zeker voor de liefhebbers van het schoonrijden, mooie anekdotes in over Lautenbach, maar ook over de sport, de schaatsen, de kleding en de regels. Blauw had er wellicht beter aan gedaan om niet alle gereden wedstrijden per provincie te beschrijven. Op die manier wordt het een mêlee van namen en uitslagen, waardoor de mooie stukken geschiedenis minder benadrukt worden.

Blauw omschrijft wel goed de evolutie en devolutie van de sport door de jaren heen. Het schoonrijden was in het begin van de twintigste eeuw populair in Nederland, maar kende in de tijden van ‘Ard en Keessie’ (de succesvolle langebaanschaatser Ard Schenk en Kees Verkerk), moeilijke tijden. Er waren in 1970 nog slechts zeventig schoonrijders lid van de LVS. Ter vergelijking: in 1960 waren dit nog 350.

‘Evert Lautenbach en het schoonrijden in Nederland’ is voor de liefhebber van de sport mooi om te lezen. Naast de vele informatie zijn ook prachtige, oude foto’s toegevoegd. Voor de leek is het minder toegankelijk, maar door de indeling van Blauw moet het lukken.

Bron: Friesch Dagblad

Schoonrijden voorgedragen als erfgoed

AMSTERDAM – De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) gaat schoonrijden voordragen voor de lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO. Dat werd woensdag bekend tijdens de jubileumdag van de 65-jarige LVS in Hindeloopen, waar ook nog een lang verloren prijs werd teruggevonden.

Foto: Huub Snoep

Wiebe Blauw (r) overhandigt het eerste exemplaar van ‘Evert Lautenbach en het schoonrijden in Nederland’ uit aan Evert Schneider.

2012 wordt het Jaar van het Immaterieel Erfgoed. Dat betekent dat de UNESCO, het werelderfgoedprogramma van de Verenigde Naties, alle landen aanspoort om op zoek te gaan naar immateriële zaken zoals dans, zang en tradities die typisch zijn voor de eigen cultuur en voor altijd behouden moeten blijven.

De Portugese muziekvorm Fado en het Zuid-Koreaanse koorddansen Jultagi zijn voorbeelden van zaken die al op de lijst van de UNESCO staan. En als het aan de LVS ligt, wordt schoonrijden hier binnenkort aan toegevoegd.

Sinterklaas

Tijdens de jublieumdag van de LVS in het Friese Hindeloopen vanwege het 65-jarige bestaan werd hiertoe de eerste stap gezet. Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, sprak over het immaterieel erfgoed van de UNESCO en haar voorstel om schoonrijden voor te dragen, werd enthousiast overgenomen door de jarige vereniging.

Wiebe Blauw, bestuurslid van de LVS en schaatshistoricus, legt uit waarom: “Schoonrijden is de oervorm van de schaatsdisciplines. Het is ontstaan in de zeventiende eeuw en het moet gekoesterd worden. Om de traditie in stand te houden willen wij als LVS graag dat schoonrijden op de lijst van immaterieel erfgoed komt. Het is typisch voor Nederland.”

De Nederlandse regering heeft aangekondigd de UNESCO conventie immaterieel erfgoed op korte termijn te zullen ratificeren. Zodra dat gebeurd is, kunnen Hollandse immateriële erfgoederen – zoals bijvoorbeeld ook het Sinterklaasfeest – definitief op de UNESCO-lijst komen.

Grootste schoonrijder

Er was echter nog veel meer te doen tijdens de 65-jarige jubileumreceptie van de LVS, een vereniging van 250 actieve leden die toevallig genoeg een gemiddelde leeftijd hebben van 65 jaar. Zo openden Ad en Ineke Augustinus, ereleden van de LVS, de tentoonstelling ‘En zij schaatsten nog lang en gelukkig – heden, verleden en toekomst van het schoonrijden‘ in het schaatsmuseum in Hindeloopen.

Foto: Huub Snoep

Ineke en Ad Augustinus (r) openen tentoonstelling.

Bovendien bood Wiebe Blauw het eerste exemplaar van zijn eigen boek ‘Evert Lautenbach en het schoonrijden in Nederland‘ aan, aan de kleinzoon van de hoofdpersoon, voormalig toptennisser Evert Schneider.

Blauw is duidelijk waarom Evert Lautenbach (1879-1954) een boek verdient: “Ik zie hem als de grootste schoonrijder aller tijden. Hij is voor 1940 zeven keer Nederlands kampioen geworden.”

Zuiver

“Bovendien heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de KNSB om het schoonrijden in de originele vorm te houden toen de bond in de jaren ’20 de sport meer wilde opschuiven richting het kunstrijden. Hij is dus eigenlijk ook de redder van het ‘zuivere schoonrijden’. Hij was in zijn tijd ook een gewaardeerd lid van de schaatsfamilie. “Hij mocht in 1936 mee naar de Olympische Spelen in Garmisch-Partenkirchen, als baanrechter bij de langebaan”, vertelt Blauw.

Het ontstaan van het boek kwam in een stroomversnelling toen kleinzoon Evert Schneider in 2010 contact zocht met de LVS. “Hij had ons zien schaatsen”, zegt Blauw. “En hij was verbaasd dat schoonrijden nog bestond. Toen heeft hij verteld dat hij thuis nog allemaal medailles en foto’s van zijn grootvader had liggen. Daarna ben ik alles gaan uitzoeken.”

Wisselbeker

Schneider had na het in ontvangst nemen van het boek over zijn opa nog een verrassing in petto voor de aanwezigen. “In de jaren ’20 had Lautenbach de Leidse Beker vier keer gewonnen”, vertelt Blauw. “Als traditie mocht je die dan houden, maar dan moest je wel voor vervanging zorgen. Dat heeft hij nooit gedaan.”

“Maar nu heeft Evert Schneider 83 jaar later een nieuwe Evert Lautenbach Wisselbeker aangeboden aan de KNSB, twee van de oude medailles van zijn opa.”

Omdat de KNSB in de persoon van algemeen bestuurslid Jan Bolt, die het een geweldig initiatief vond, de prijs direct heeft doorgegeven aan de LVS, zal de Evert Lautenbach Wisselbeker nu uitgereikt worden aan de winnaars van het Nederlands Kampioenschap schoonrijden.

Foto: Huub Snoep

Links Jan Bolt en rechts Evert Schneider.

Al met al was het een zeer geslaagde middag in het zuidwesten van Friesland. “Ik heb me zeer geamuseerd vanmiddag”, resumeert Blauw. “Er hing een ontspannen sfeer, er waren interessante sprekers en er was ruimte voor een lach. Zoals het hoort bij schoonrijden.”

Foto’s: Huub Snoep
Bron: schaatsen.nl