post

De LVS zoekt met spoed een nieuwe penningmeester

Wij zoeken een heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten of die bereid is zich dat eigen te maken. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel is vereist.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligers functie uit te oefenen (ongeveer 10 uur per maand). Per jaar zijn er 6 tot 8 bestuursvergaderingen welke online of in het KNSB-kantoor te Utrecht plaatsvinden. Tevens is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV).

Alle bestuursleden vervullen hun positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van de (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de ALV plaatsvinden na goedkeuring van de leden en is voor een periode van 4 jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

Taakomschrijving:

 1. Voert financiële administratie;
 2. Maakt het financiële deel van het jaarverslag;
 3. Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;
 4. Begroot inkomsten (contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies en andere inkomsten) en uitgaven (vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury- en trainersbijeenkomsten, cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afloop financiële controle uit;
 5. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgetten en/of de in de bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 6. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers.

De taken en verantwoordelijkheden zijn conform de statuten van toepassing.

Heb je belangstelling in deze functie, reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.

Denk of vraag hierbij ook aan partners, familieleden, vrienden en kennissen.

post

De LVS zoekt een nieuwe secretaris

Conform het rooster van aftreden is onze huidige secretaris niet herkiesbaar. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de secretaris, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Na de ALV vindt de overdracht van de oude naar de nieuwe secretaris plaats.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige heer of dame met sociaal-communicatieve kwaliteiten en organisatievermogen. Ervaring met het beheer van dynamische en statische archieven, e-mail en Microsoft Word (of Apple Pages) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Beheert de dynamische en statische (digitale) archieven;
 2. Voert het beheer over de ledenadministratie;
 3. Plant, coördineert en organiseert de (bestuurs)vergaderingen;
 4. Neemt deel aan (bestuurs)vergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
 5. Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers van de vergaderingen;
 6. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor de vergaderingen;
 7. Coördineert mede de bestuurstaken; bewaakt de continuïteit van dit proces op stimulerende wijze;
 8. Draagt zorg voor adequate informatievoorziening naar de leden en donateurs (via o.a. website en nieuwsbrief);
 9. Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie;
 10. Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging;
 11. Beheert het algemene e-mailadres;
 12. Mede-opstellen van beleidsplan en begroting;
 13. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, Kamer van Koophandel en overige voor de LVS belangrijke partijen.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.

post

De LVS zoekt een nieuwe penningmeester

Onze huidige penningmeester heeft omwille van gezondheidsredenen zijn taken per direct moeten neerleggen. Op verzoek van de penningmeester wordt u met klem gevraagd hierover geen contact met hem op te nemen. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is nu met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de penningmeester, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel (of Apple Numbers) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Voert financiële administratie;
 2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie;
 3. Stelt financiële overzichten op;
 4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;
 6. Beheert de inventarislijst en indien nodig deels het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet eventueel toe op retourbezorging;
 7. Begroot inkomsten (contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies, inzamelingsacties/”crowd funding” en andere inkomsten) en uitgaven (vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury en trainersbijeenkomsten/-cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
 8. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 9. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.