post

Nieuwe jurycursus

In de start van het schaatsseizoen 2015-2016 komt er een nieuwe jurycursus. Deze cursus zal bestaan uit drie bijeenkomsten.

Schoonrijden is een jurysport en voor het houden van wedstrijden zijn juryleden onmisbaar. Het opleiden van juryleden wordt door de LVS zelf gedaan. De KNSB mandateert hiervoor de LVS. Op die manier kunnen de wedstrijden onder auspiciën van de KNSB plaatsvinden.

Bij deze nieuwe jurycursus zullen de theorielessen op 2 en 9 november 2015 overdag worden gegeven. De praktijkles vind ’s avonds op 16 november 2015 plaats. De cursustijden worden later bekendgemaakt. De leslocatie is het KNSB kantoor (Mississippidreef 153 te Utrecht) en de ijsbaan De Vechtsebanen (Mississippidreef 151 te Utrecht), en de cursusleider is Ad Augustinus.

Ook de reeds ervaren juryleden krijgen een bijscholing/nascholing om weer helemaal up-to-date aan het nieuwe schaatsseizoen te beginnen. Deze update vindt plaats op de tweede theoriedag (maandag 9 november 2015), maar zij zijn ook van harte uitgenodigd om de hele jurycursus te volgen!

Voor meer informatie richt u zich tot Louis Butter via wedstrijden@schoonrijden.nu.

post

Nieuwe cursussen!

Trainerscursus

Er komt een nieuwe trainerscursus. Deze gaat in maart van start met twee donderdagavonden en in oktober verder met twee maandagavonden. De leslocatie is het KNSB kantoor (Mississippidreef 153 te Utrecht) en de ijsbaan De Vechtsebanen (Mississippidreef 151 te Utrecht). Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Emile Kallen via voorzitter@schoonrijden.nu. Wilt u zich meteen aanmelden voor de trainerscursus? Dat kan tot 16 februari 2015 bij Emile.

De cursusavonden en -tijden zijn:

  1. donderdag 5 maart 2015 van 18:45 uur tot 21:45 uur in het KNSB kantoor;
  2. donderdag 19 maart 2015 van 18:45 uur tot 21:45 uur in het KNSB kantoor;
  3. maandagavond 12 oktober 2015 van 18:45 uur tot 22:00 uur op de ijsbaan De Vechtsebanen;
  4. maandagavond 26 oktober 2015 van 18:45 uur tot 22:00 uur op de ijsbaan De Vechtsebanen.

Jurycursus

In de start van het nieuwe schaatsseizoen (2015/2016) komt er een nieuwe jurycursus. Deze zal bestaan uit twee bijeenkomsten in september 2015 en één in oktober 2015. Daarna volgt een periode van stage lopen. Informatie en data komen zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie richt u zich tot Louis Butter via wedstrijden@schoonrijden.nu.