post

Oud-Nederlands, -Europees, -Wereld en Olympisch kampioen op de lange baan Ard Schenk is sinds 1 november 2012 ambassadeur van het schoonrijden. Hij wil daarmee steun geven aan de nominatie van het schoonrijden als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Daarnaast ziet Ard Schenk de techniek van het schoonrijden als zeer nuttig voor andere schaatsdisciplines met name ook voor het langebaanschaatsen. Tot slot pleit hij voor een ieder voor een gezonde leefstijl waarin gevarieerde voeding en bewegen de belangrijkste peilers zijn. Omdat het schoonrijden tot op hoge leeftijd kan worden beoefend kan het goed bijdragen aan een gezonde leefstijl van senioren.