post

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders is voor haar ledenadministratie overgestapt op een nieuw systeem. Al onze leden en donateurs kunnen de komende week een e-mail hierover verwachten.

Het nieuwe systeem is een stap vooruit in het ondersteunen van onze vrijwilligers. In de nabije toekomst is het wedstrijdsecretariaat aan de beurt. De administratie voor, tijdens en na de wedstrijden is erg arbeidsintensief. Ook dit systeem is aan een upgrade toe!