post

Conform het rooster van aftreden is onze huidige secretaris niet herkiesbaar. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de secretaris, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Na de ALV vindt de overdracht van de oude naar de nieuwe secretaris plaats.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige heer of dame met sociaal-communicatieve kwaliteiten en organisatievermogen. Ervaring met het beheer van dynamische en statische archieven, e-mail en Microsoft Word (of Apple Pages) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Beheert de dynamische en statische (digitale) archieven;
 2. Voert het beheer over de ledenadministratie;
 3. Plant, coördineert en organiseert de (bestuurs)vergaderingen;
 4. Neemt deel aan (bestuurs)vergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
 5. Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers van de vergaderingen;
 6. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor de vergaderingen;
 7. Coördineert mede de bestuurstaken; bewaakt de continuïteit van dit proces op stimulerende wijze;
 8. Draagt zorg voor adequate informatievoorziening naar de leden en donateurs (via o.a. website en nieuwsbrief);
 9. Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie;
 10. Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging;
 11. Beheert het algemene e-mailadres;
 12. Mede-opstellen van beleidsplan en begroting;
 13. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, Kamer van Koophandel en overige voor de LVS belangrijke partijen.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.