post

Onze huidige penningmeester heeft omwille van gezondheidsredenen zijn taken per direct moeten neerleggen. Op verzoek van de penningmeester wordt u met klem gevraagd hierover geen contact met hem op te nemen. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is nu met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de penningmeester, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel (of Apple Numbers) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

  1. Voert financiële administratie;
  2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie;
  3. Stelt financiële overzichten op;
  4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
  5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;
  6. Beheert de inventarislijst en indien nodig deels het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet eventueel toe op retourbezorging;
  7. Begroot inkomsten (contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies, inzamelingsacties/”crowd funding” en andere inkomsten) en uitgaven (vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury en trainersbijeenkomsten/-cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
  8. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
  9. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.