post

Zwaar ijs in Alkmaar

Vandaag 12 januari 2017 zijn de gewestelijke kampioenschappen van Noord-Holland/Utrecht verreden op de ijsbaan De Meent in Alkmaar. Het ijs was bijzonder zwaar, vooral aan de zijde van de tribune was het ijs zwaar uitgeslagen. Hierdoor ontstond er een rijplaag op het ijs wat op schuurpapier leek. Verder waren de weersomstandigheden ook niet optimaal, wind en regenbuien. Veel rijders ondervonden last van de draaiende valwinden. Ondanks dit toch weer een geslaagd kampioenschap.

Bij het formatie-rijden was deze keer het team van Hoorn het beste. In de hoofdklasse gingen Thea den Hollander en Henk Wartenhorst met de eerste prijs er vandoor en bij de paren in die klasse Wil van Schaik met haar schaatspartner Henk Wartenhorst. In de A-klasse was het goud voor Hetty van der Eng en voor Mart Kuiper. Bij de paren waren het Ineke van Diest en haar vaste partner Mart Kuiper die de eerste plaats haalden. Opvallend was dat Mart Kuiper ook nog scoorde in het formatie-rijden, samen met het team van Hoorn en bij het paar-rijden met Liedeke Root een bronzen medaille. Voor alle uitslagen lees dit elders op deze site.

Team Hoorn, beste bij het formatie-rijden

De prijsuitreiking werd gedaan door Annemarie Zandbergen en Ad Augustinus  met dankzegging aan de rekenkamer en de wedstrijdsecretaris die deze dag naast het oude rekenprogramma een nieuw digitaal systeem uit probeerde. Dit systeem moet het werk voor de juryleden en de mensen in de rekenkamer gemakkelijker gaan maken. Toekomst is dat de jury dan met een tablet of iets dergelijks langs de baan staat en de resultaten direct naar de rekenkamer kan sturen.

post

De LVS zoekt een nieuwe secretaris

Conform het rooster van aftreden is onze huidige secretaris niet herkiesbaar. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de secretaris, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Na de ALV vindt de overdracht van de oude naar de nieuwe secretaris plaats.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige heer of dame met sociaal-communicatieve kwaliteiten en organisatievermogen. Ervaring met het beheer van dynamische en statische archieven, e-mail en Microsoft Word (of Apple Pages) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Beheert de dynamische en statische (digitale) archieven;
 2. Voert het beheer over de ledenadministratie;
 3. Plant, coördineert en organiseert de (bestuurs)vergaderingen;
 4. Neemt deel aan (bestuurs)vergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
 5. Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers van de vergaderingen;
 6. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor de vergaderingen;
 7. Coördineert mede de bestuurstaken; bewaakt de continuïteit van dit proces op stimulerende wijze;
 8. Draagt zorg voor adequate informatievoorziening naar de leden en donateurs (via o.a. website en nieuwsbrief);
 9. Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie;
 10. Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging;
 11. Beheert het algemene e-mailadres;
 12. Mede-opstellen van beleidsplan en begroting;
 13. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, Kamer van Koophandel en overige voor de LVS belangrijke partijen.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.

post

Nationale Sportweek in Zoetermeer

Van 17 tot en met 25 september doet ijsbaan SilverDome mee aan de 13e Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. De sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.

In het kader van deze sportweek geeft de trainingsgroep Zoetermeer op dinsdag 20 september van 13:00 tot 14:00 uur een demonstratie Schoonrijden. U wordt van harte uitgenodigd voor deze demonstratie. Wilt u een proefles, dan is dat mogelijk. Schaatsen zijn aanwezig!

Schoonrijders worden verzocht om 12:00 uur aanwezig te zijn, om het een en ander voor te bereiden. Komen jullie allemaal?

post

Nationale Sportweek in Alkmaar

In het kader van de Nationale Sportweek (een initiatief van het NOC*NSF), krijgt de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) op dinsdag 20 september de kans om hun nieuwe trainingsprogramma voor het komende schoonrij-seizoen aan het grote publiek te presenteren. Deze kans wordt door de trainingsgroepen Alkmaar en Hoorn met beide handen aangegrepen en daarom komen zij met een programma volledig gericht op het “Sportief oud worden”. U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor een demonstratie en proefles schoonrijden.

Het schoonrijden is een gevarieerde schaatsvorm, wat officieel Nederlands erfgoed is, waarbij de schaatser zwiert en zwaait over de breedte van de schaatsbaan. Een ideale manier om de basis van de schaatssport onder de knie te krijgen. Daarnaast biedt de trainingsgroep Alkmaar het komende schaatsseizoen eenmaal per week voor iedere schaatstraining een speciale balanstraining aan, gegeven door Lindy Boland (afgestudeerd aan het CIOS).

Ard Schenk is de ambassadeur van het schoonrijden. Op dinsdagochtend 20 september verzorgt hij samen met chirurg Lex Houdijk van PreventiMed de dagopening. Lex Houdijk is samen met Profess Fysio de initiator van een baanbrekend programma gericht op balans en kracht genaamd “Voorkom vallen!”.

Bij “Voorkom vallen!” worden de deelnemers deskundig begeleid door een persoonlijke EMS (Electro Spier Stimulatie) trainer en een fysiotherapeut. De fysiotherapeut beoordeelt de balans en maakt voor ieder een persoonlijk programma. EMS is de meest toegankelijke en effectieve manier om het volledige spierkorset te versterken, ook zeer geschikt bij rug- en gewrichtspijn. Op dinsdag 20 september kunnen alle aanwezigen ervaren hoe er met het programma “Voorkom vallen!” gericht gewerkt wordt aan valpreventie en krachttraining. Onder leiding van Profess Fysio en Lindy Boland worden enkele balansoefeningen uitgevoerd. Daarnaast is PreventiMed aanwezig om de revolutionaire Electro Spierstimulatiepakken te tonen.

Kom op dinsdag 20 september vanaf 09:45 uur naar ijsbaan De Meent in Alkmaar voor de opening van het schoonrij-seizoen met schaatslegende Ard Schenk, workshops van PreventiMed en Profess Fysio én de mogelijkheid om gratis op het ijs van De Meent mee te doen met de schaatsers van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders. Schaatsen zijn aanwezig. Kijk voor meer informatie op www.schoonrijden.nu en www.preventimed.nl/valpreventie/.

Nadere informatie

LVS Schoonrijden, Piet Heneweer, tel. 06 – 22 70 51 85, e-mail p.heneweer@kpnplanet.nl
PreventiMed, Nico Zwarthoed tel. 06 – 27 10 49 98, e-mail n.zwarthoed@preventimed.nl

Programma

09:45 uur Ontvangst in de kantine van ijsbaan De Meent in Alkmaar
10:00 uur Opening door Dr. Lex Houdijk en ambassadeur Ard Schenk
10:15 uur Introductie workshops bestaande uit kracht-, evenwicht- en valpreventielessen en demonstratie EMS-apparatuur in sporthal De Meent met Lindy Boland (LVS), Dimitri Hoek (PreventiMed) en Robbin Pieterse (Profess Fysio)
11:15 uur Ambassadeur Ard Schenk “Schoonrijden & Gezonde Leefstijl”
11:30 uur Koffiepauze
11:45 uur Demonstratie, proefles en vrij schoonrijden in de ijshal van De Meent (schaatsen zijn aanwezig)
12:30 uur Afsluiting van de dag, opgave deelname traject

post

Wedstrijdnieuws

Wedstrijdpunten schaatsseizoen 2015-2016

In het vorige seizoen zijn er zes wedstrijden gehouden die wedstrijdpunten opleverden voor promotie c.q. degradatie. De 1e prijswinnaar krijgt het aantal wedstrijdpunten dat gelijk is aan het aantal rijders in die klasse. De 2e prijswinnaar één wedstrijdpunt minder en dat gaat door tot en met de laagst geëindigde rijder die voor deelname 1 wedstrijdpunt krijgt.

Van de vier best gereden wedstrijden worden de punten opgeteld. De twee A-rijd(st)ers met het hoogst aantal punten promoveren naar de Hoofdklasse en de twee Hoofdklasse-rijd(st)ers met het laagst aantal punten degraderen naar de A-Klasse.

Uit onderstaand overzicht kun je concluderen dat Elly Adriaansen, Mieneke van der Lans, Ton Rosloot en Nico Glas degraderen en dat Elly van der Bijl, Joke Kruijver, Gerard Robijn en Dorus Borst promoveren.

Hoofdklasse dames Hoofdklasse heren
Thea den Hollander 30 Henk Wartenhorst 30
Alie Hakkert 28 Piet Heneweer 26
Wil van Schaik 23 Jan Wit 22
Joke van de Scheur 21 Johan Westerbeek 19
Marjolein Porsius-De Leeuwe 19 Martin Reen 16
Coby van Beem 12 Niek Verbree 10
Elly Adriaansen 10 degradatie Ton Rosloot 7 degradatie
Mieneke van der Lans 6 degradatie Nico Glas 7 degradatie
Klasse A dames Klasse A heren
Elly van der Bijl 42 promotie Gerard Robijn 31 promotie
Joke Kruijver-Rot 36 promotie Dorus Borst 30 promotie
Hetty van der Eng-Hollenberg 35 Mart Kuiper 28
Ineke van Diest-Verbrugge 32 Wiebe Blauw 20
Clasien van de Westeringh 29 René Hollenberg 20
Pleunie Korteland-Webbink 22 Yme Hempenius 18
Marianne Kok-Beers 14 Henk van Holland 8
Miriam Kalkhuis 11 Ed Romeijn 8
Lideke Root 9 Bert Lassche 6
Rens Jansen Borst 7 Cees Keijzer 2
Cecile Hampsink 7 Christ van der Heijden 1
Mies van Aalst 6 Gijs van Doorn 1
Ria Bak-Schep 4 Jan Verduin 1
Coby Merkens 3 Rob Mooij 1

Wedstrijden schaatsseizoen 2016-2017

Wedstrijdkalender

Dag Datum Tijd Plaats IJsbaan Adres
za 26-11-2016 18:30-21:30 Tilburg Ireen Wüst Curlingstraat 15
ma 19-12-2016 13:00-17:00 Zoetermeer SilverDome Van der Hagenstraat 20
do 12-01-2017 13:00-17:00 Alkmaar De Meent Terborchlaan 301
ma 30-01-2017 13:00-17:00 Dronten Leisure World Het Zwarte Water 25
di 14-02-2017 11:30-15:30 Heerenveen Thialf Pim Mulierlaan 1
di 07-03-2017 12:00-16:00 Utrecht De Vechtsebanen Missisippidreef 151

Inschrijven voor wedstrijden

 • Om aan een wedstrijd mee te doen, moet men beschikken over een geldige wedstrijdjaar- of daglicentie. Een wedstrijdlicentie is bij de KNSB aan te vragen.
 • Om een licentie aan te schaffen, moet je een account (aangemaakt) hebben bij de KNSB.
 • Zoals in de ALV van vorig jaar is vastgesteld wordt er met ingang van dit schaatsseizoen inschrijfgeld geheven. Deelname aan een wedstrijd kost € 10,- per keer.
 • De kosten voor de wedstrijdlicenties en inschrijvingen worden digitaal via iDEAL betaald.
 • Voor degenen die nog niet weten hoe een en ander in zijn werk gaat, er volgt in een latere nieuwsbrief meer uitleg.

Regels m.b.t. paar- en dubbel-rijden

Dit schaatsseizoen gaat de inschrijving voor wedstrijden per individu (via de KNSB). Er is geen mogelijkheid om bij die inschrijving aan te geven, wie dit jaar jouw vaste partner bij het paar-rijden is. Vóór de start van de eerste wedstrijd hoort het wedstrijdsecretariaat graag wie vaste partners zijn.

Regels m.b.t. formatie-rijden

In tegenstelling tot (begin) vorig seizoen zal nu iedere deelnemer aan een wedstrijd over een wedstrijddag- of jaarlicentie beschikken. De regels van vorig jaar m.b.t. de teamsamenstelling bij formatie-rijden moeten dan ook worden veranderd.

De bedoeling van het formatie-rijden is, dat vooral beginnende schoonrijders worden uitgenodigd aan wedstrijden mee te doen. Daarom heeft het bestuur gezocht naar regels die vooral de beginnende schoonrijder ten goede komen.

Een team formatie-rijden bestaat dit seizoen uit zes rijders, waarvan maximaal één Hoofdklasse rijder is. Prijsrijders (degene die in de klasse waarin hij/zij dit seizoen rijdt, twee keer een medaille heeft gewonnen) mogen niet deelnemen aan formatie-rijden.

Er zijn wijzigingen aangebracht in de vier figuren voor formatie-rijden. Deze worden eerst besproken met trainers en juryleden. Daarna zal waarschijnlijk op de LVS-dag de gewijzigde figuren worden gepresenteerd.

Jurycursus

Omdat vorig schaatsseizoen een aantal leden een jury-cursus hebben gevolgd, kunnen we met blijdschap mededelen dat het jury-corps zes nieuwe leden kan verwelkomen. Dat smaakt naar meer. Daarom is het bestuur op zoek naar nog meer nieuwe juryleden.

Om de drempel zo laag mogelijk te maken, heeft het bestuur het volgende besloten. Iedereen, die affiniteit heeft met schoonrijden en enige interesse heeft in functies rond de LVS-wedstrijden, wordt van harte uitgenodigd een wedstrijd mee te lopen met een ervaren jurylid. Op die manier kun je vrijblijvend te weten komen, of jureren (of een andere taak) bij het schoonrijden iets voor jou zou kunnen zijn.

De cursus gaan we vereenvoudigen, zodat je op ieder moment aan de cursus kunt beginnen. De cursus is erg praktisch opgezet en vindt plaats tijdens wedstrijden. Je wordt gekoppeld aan een jury-coach die je tijdens de cursus persoonlijk begeleidt. Om de cursus te versnellen kunnen tijdens de eigen trainingstijden ook al enkele cursusonderdelen worden behandeld. Na een paar wedstrijden kun je waarschijnlijk al als junior-jurylid aan de slag!

Meld je aan bij het wedstrijdsecretariaat: Louis Butter, wedstrijden@schoonrijden.nu, tel. 0488 – 41 20 48.