post

De LVS zoekt een nieuwe penningmeester

Onze huidige penningmeester heeft omwille van gezondheidsredenen zijn taken per direct moeten neerleggen. Op verzoek van de penningmeester wordt u met klem gevraagd hierover geen contact met hem op te nemen. De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) is nu met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hij of zij draagt bij om samen met het bestuur de LVS te promoten en de vereniging door te laten groeien naar een toekomstbestendige organisatie.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligersfunctie naar behoren uit te voeren (circa 10 uur per maand). Per jaar zijn er zes tot acht bestuursvergaderingen, voornamelijk in het KNSB-kantoor te Utrecht. Daarnaast is er eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, eveneens te Utrecht.

Alle bestuursleden, dus ook de penningmeester, vervullen de positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van hun (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (onder voorbehoud van goedkeuring) en is voor een periode van drie jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel (of Apple Numbers) is vereist.

Taken en verantwoordelijkheden

  1. Voert financiële administratie;
  2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie;
  3. Stelt financiële overzichten op;
  4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
  5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;
  6. Beheert de inventarislijst en indien nodig deels het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet eventueel toe op retourbezorging;
  7. Begroot inkomsten (contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies, inzamelingsacties/”crowd funding” en andere inkomsten) en uitgaven (vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury en trainersbijeenkomsten/-cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
  8. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
  9. Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers.

De taken en verantwoordelijkheden conform de statuten zijn van toepassing.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan naar lvs@schoonrijden.nu.

post

Nieuwe ledenadministratie

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders is voor haar ledenadministratie overgestapt op een nieuw systeem. Al onze leden en donateurs kunnen de komende week een e-mail hierover verwachten.

Het nieuwe systeem is een stap vooruit in het ondersteunen van onze vrijwilligers. In de nabije toekomst is het wedstrijdsecretariaat aan de beurt. De administratie voor, tijdens en na de wedstrijden is erg arbeidsintensief. Ook dit systeem is aan een upgrade toe!

post

Wisselen van seizoenen is wisselen van schoenen

vierdaagsekruisHet Nederlands Kampioenschap is weer achter de rug. Het voorjaar staat voor de deur en voor de meeste trainingsgroepen is het ook het einde van het seizoen, dus tijd om te wisselen. Net als bij de auto gaan we in het voorjaar wisselen van het schoeisel. Van winterbanden naar zomerbanden. Bij ons, Arie en Ineke van Diest, wisselen we van de schaatsen naar de wandelschoenen. Schaatsen in het vet en de wandelstappers eruit. Net als bij het schoonrijden werken we in de wandelsport ook naar een groot evenement toe, namelijk de Nijmeegse Vierdaagse, dit jaar voor de 100ste keer georganiseerd. Ter gelegenheid daarvan is er een jubileumafstand bij de bestaande afstanden gevoegd en wel een afstand die vroeger ook voorkwam, de 55 kilometer per dag. Wij gaan er voor om die afstand te volbrengen, dus 220 km in vier dagen. Trainingen zijn aangevangen en we zijn op schema. De 40 kilometer gaat zonder problemen en vanaf nu proberen we wekelijks te gaan lopen, minimaal 30 kilometer en langzaam uitbouwend naar de 55 kilometer. Nu zijn er in Nijmegen ook de gewone afstanden van 30, 40 of 50 kilometer per dag. Afhankelijk van je leeftijd ben je verplicht een minimale afstand te lopen. Meer mag altijd, maar minder niet. Bij het volbrengen van je verplichte afstand ontvang je aan het eind van de 4daagse het felbegeerde Vierdaagsekruisje. Ineke gaat op voor de 25ste keer Nijmegen en ik probeer het voor de 26ste keer. Wisten jullie dat de Nijmeegse Vierdaagse het grootste meerdaagse wandelevenement is ter wereld en dat er dit jaar 50.000 deelnemers aan de start zullen verschijnen en het grootste sportevenement van Nederland. In ieder geval een ieder een mooie zomer met veel fiets- en wandelplezier toegewenst en we zien elkaar weer op het ijs.

post

Een bijzonder optreden

Op vrijdag 22 januari gaf de Streekdrachtengroep een bijzonder optreden op de ijsbaan Városligeti Műjégpálya in Boedapest. Een optreden om het Nederlandse EU-voorzitterschap in te luiden.

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap vaan de Raad van de Europese Unie. Tijdens het EU-voorzitterschap zit Nederland de vergaderingen van de Raad voor en wordt door Nederland het voortouw genomen bij onderhandelingen tussen de lidstaten onderling. Ook behartigt Nederland de belangen van de lidstaten bij onderhandelingen met de andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving.

Nederland neemt het stokje over van Luxemburg en gaat nauw samenwerken in een trojka met Slowakije en Malta. Slowakije neemt op 1 juli 2016 het voorzitterschap over.

Nederland zet in op een Unie die zich richt op hoofdzaken, innovatie en meer banen, en die haar burgers centraal stelt.

post

Proefles Schoonrijden tijdens Gorcums Winterfestijn

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) organiseert voor woensdag 23 december van 13:00 tot 14:30 uur een schaatsclinic Schoonrijden tijdens het Gorcums Winterfestijn op de Grote Markt in Gorinchem.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met het schoonrijden, de oudste tak van schaatsen en de ‘basisslag’ van het hardrijden! Deze schaatsclinic is bedoeld voor mensen die wel eens op de schaats hebben gestaan en willen kennismaken met deze leuke schaatssport, waarbij het niet gaat om snelheid of ingewikkelde sprongen, maar om het ontspannen “zwieren” over het ijs. Schoonrijden kan individueel, met een partner of met een groep “aan de stok”.

Heeft u zelf geen schaatsen? Schoonrijschaatsen zijn gratis beschikbaar. Handschoenen zijn verplicht; u hoeft geen aparte kleding te dragen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Gorcums Winterfestijn.